Setiap sheet dalam dokumen MS Excel mempunyai setting page setup masing-masing. Misalnya suatu sheet akan dicetak dan digabungkan dengan hasil cetakan sheet lain. Untuk menyamakan setting page setup-nya, cara berikut lebih cepat daripada menyetting lagi secara manual.
  • Pilih sheet yang settingnya akan disalin.
  • Sambil menekan tombol Ctrl pada keyboard, klik sheet-sheet lain yang akan disamakan setting page setupnya satu per satu. Jika sudah, lepaskan tombol Ctrl.
  • Pilih File > Page Setup... Pada dialog box yang muncul, langsung klik OK.
Hasilnya, masing-masing sheet mempunyai setting page setup yang sama.